Marea bătălie pentru omenire (partea a 9-a)  

                 Motto: Utopic nu e să crezi că lumea poate fi schimbată în bine, ci să crezi că ea mai poate continua așa cum este acum!

     Vălul falsei comunicări între oameni  

 Atâta vreme cât materia este o creaţie a spiritului, atâta vreme cât corpurile noastre şi întreaga noastră lume fizică sunt o creaţie a spiritului, cine vrea să fie cu adevărat pragmatic în această lume fizică trebuie să se întoarcă la spirit, să îl regăsească! Nu suntem dependenţi de reţele sociale. Faptul că ne petrecem mult timp pe aceste reţele arată un singur lucru, de fapt, nicidecum negativ – fără să conştientizăm, suntem pătrunşi de impulsul către colectivitate, către fraternitate umană universală. Acesta este cel mai important impuls spiritual-sufletesc al epocii pe care o parcurgem în prezent. Acesta este adevăratul motiv care ne determină să ne petrecem atât de mult timp pe diverse reţele de socializare. Nu aici este problema. NU faptul în sine că ne petrecem mult timp pe aceste reţele e problematic. Ci faptul că o facem într-o manieră extrem de superficială, de cele mai multe ori. Evident, suntem împinşi clipă de clipă către această superficialitate, inclusiv prin algoritmi care stau în spatele acestor reţele de socializare. Însă faptul în sine este important – ne petrecem mult timp SUPERFICIAL în cadrul acestor reţele de socializare. Aceasta este adevărata problemă, nu timpul în sine. Este o problemă calitativă, nu cantitativă. Dacă cea mai mare parte a timpului în care citim, reacţionăm sau comentăm pe aceste reţele ni l-am petrece într-o manieră mai profundă, căutând şi apreciind ceea ce are cu adevărat valoare, atunci cantitatea s-ar transforma şi în calitate! Dacă, în loc să ne contrazicem nonstop, în loc să ne certăm şi, uneori, chiar să ne adresăm cuvinte grele, am căuta acele elemente care ne unesc, care ne aduc aproape, atunci aceste reţele ar fi de un real ajutor.

Întotdeauna, este vorba despre cum anume este folosit un anumit mediu de comunicare. Comunicarea pe Internet nu e nici bună, nici rea. E, în schimb, exact aşa cum o facem noi să fie! Dacă în noi prevalează impulsul către fraternitate, dacă îl simţim, conştientizăm, dacă suntem dispuşi să îi dăm o şansă la viaţă şi îl hrănim în fiecare zi, atunci aceasta se va vedea şi în modul în care comunicăm în cadrul acestor reţele. Dacă, dimpotrivă, în noi prevalează dorinţa de a impune propriul punct de vedere, deseori chiar foarte agresiv, atunci sigur că vom face din aceste reţele un mediu toxic, violent, lipsit de umanitate. Depinde doar de noi ce facem, ce citim, ce spunem, ce distribuim, ce ALEGEM!

    Cele trei adevăruri fundamentale  

 Alunecarea spre prăpastie a omenirii nu poate fi stopată decât dacă suficient de mulţi oameni încep să înţeleagă trei adevăruri fundamentale:

   1. Omul este o fiinţă eminamente spirituală, iar existenţa sa pe acest Pământ, în trupul său fizic, are scopul de a-l ajuta să evolueze spiritual.

   2. Lumea materială este creaţia lumii spirituale. Ca atare, prosperitatea lumii materiale nu este posibilă decât dacă societatea omenească este reconstruită pornind dinspre spirit spre materie. Orice politică sau plan de redresare sunt sortite eşecului atâta vreme cât acestea sunt doar gânduri materialiste ale unor fiinţe materialiste. Aparent paradoxal, lumea materială este la un pas de a fi distrusă tocmai de către materialişti! Iar materialişti nu sunt doar aceia care spun că sunt atei, care îşi asumă acest lucru. Materialişti sunt în egală măsură, ba chiar mai periculoşi, toţi cei care se pretind a fi “credincioşi” în timp ce tot ceea ce gândesc şi fac nu are niciun element adus din lumea spiritului.

   3. Flacăra vie a Spiritului nu e suficient a fi zărită. Este necesar ca toţi cei care urmează un drum spiritual să lucreze împreună astfel încât întreaga societate omenească să fie transformată în acord cu primul adevăr fundamental: omul este o fiinţă eminamente spirituală. Pentru că, dacă omul este o fiinţă eminamente spirituală, dacă adevăratul motiv pentru care se află pe Pământ într-un trup fizic este acela de a evolua spiritual, atunci şi societatea în care trăieşte trebuie construită în aşa fel încât să servească tocmai acestui scop.

Ne-am obişnuit, mulţi dintre noi, indiferent de religie sau crez, să “ne rugăm pentru schimbare”. Sigur, acest lucru ajută foarte mult. Orice rugăciune care este formulată în limba inimii şi cu vocea spiritului din noi aduce din lumea spirituală impulsuri şi curente care purifică această lume materială care a ajuns să fie atât de întunecată. Dar nu este suficient! Cel ce se roagă trebuie să şi FACĂ. Acesta este alt mare adevăr de înţelegerea căruia depinde supravieţuirea regnului spiritual uman. Lumea materială a oamenilor nu poate supravieţui, nu mai poate merge mai departe dacă lumea spirituală a oamenilor nu devine pincipalul element inspirator. Cei care se află pe un drum spiritual trebuie să se implice pentru a schimba întreaga societate. Însă nu vom putea fi eficienţi, nu vom putea merge prea departe cu această misiune dacă nu începem să ne asociem, să lucrăm împreună, să ne susţinem reciproc. O economie sănătoasă trebuie să se nască, iar acest lucru e posibil doar prin asocierea noastră. O educaţie sănătoasă trebuie să se nască, iar acest lucru e posibil doar prin asocierea noastră.

O relaţie sănătoasă între statele lumii trebuie să se nască, iar acest lucru e posibil doar prin asocierea noastră. Într-un cuvânt, DE NOI depinde totul acum! În niciun caz în sensul instalării unui soi de castă arogantă, ci în sensul liberei asocieri între oameni treji, care pun pe primul plan binele celorlalţi! Sistemul actual este atât de putred încât nu mai poate fi făcut nimic. Rădăcinile îi sunt putrede, bazele sale sunt pur şi simplu anti-omenești. Orice încercare de a-l transforma, prin tot soiul de compromisuri, este sortită eşecului. Nu are niciun sens să renovezi nişte apartamente într-un bloc ce stă să cadă, într-o clădire a cărei fundaţie este şubredă. Singura soluţie este aceea de a începe să creăm un nou sistem, sănătos, care săl înlocuiască treptat pe cel actual. Iar acest lucru, concret, se poate realiza doar prin LIBERA ASOCIERE a tuturor celor care înţeleg că ne aflăm aici pentru a evolua spiritual şi pentru a spiritualiza materia, nu pentru a ne bălăci în apele stătute ale unei materii văduvite de spiritul care îi este de fapt sursa.

În prezent, cea mai mare dificultate constă în faptul că omul trezit spiritual care se implică politic sau social nu izbuteşte să găsească şi alţi oameni aidoma lui. Când se implică politic, de pildă, discursul său încărcat de seva spiritului este înţeles doar în cheie politică. Când li se adresează celor care se află pe un drum spiritual, iarăşi se loveşte de un zid. Pentru că cei aflaţi pe un drum spiritual, de mult prea multe ori, refuză orice fel de contact cu eonomia sau politica. Cumva, îşi doresc să se separe complet, să trăiască două vieţi diferite. Or, tocmai aceasta este cea mai mare piedică în calea însănătoşirii societăţii noastre. Pentru că nu ne aflăm aici pentru a trăi două vieţi diferite – una în care ne preocupă propria dezvoltare spirituală şi una în care relaţionăm şi acţionăm fără nicio legătură cu preocupările noastre spirituale. Cele două lumi trebuie să devină una, iar acest lucru se va întâmpla atunci când cei aflaţi pe drumul cunoaşterii şi al dezvoltării spirituale vor înţelege că este necesar să spiritualizeze economia, politica, educaţia, întreaga societate.

Atenţie, din nou: când vorbesc despre spiritualizarea economiei, politicii, educaţiei, societăţii în genere NU mă refer în niciun caz la vreun set de dogme, vechi sau noi. Nu este vorba despre a impune un anumit sistem, anumite concepte, anumite precepte morale. Este vorba despre libera asociere a celor cu spiritul treaz. Doar din această liberă asociere, din lucrul ÎMPREUNĂ, în afara oricărui set de dogme, programe sau doctrine, se poate naşte o nouă lume! Toţi cei care derulează deja sau intenţionează să deruleze proiecte sociale, politice, educaţionale, economice plecând de la o cunoaştere a lumii spirituale şi având ca unic scop binele semenilor lor nu pot rezista şi nu se pot dezvolta în cadrul actualului sistem. Ei au nevoie să se asocieze, să devină puternici împreună. Doar astfel, noul sistem creat, unul cu adevărat viu şi în continuă schimbare, va ajunge să se dezvolte treptat şi să înlocuiască sinistrul sistem actual.

    Un mesaj de trezire și de adunare   

Acest mesaj este deopotrivă un mesaj de trezire şi un mesaj de adunare. Celor care au fost minţiţi şi ţinuţi în beznă, am datoria de a le prezenta ceea ce le-a fost ascuns. Celor care sunt deja treziţi, le adresez un mesaj de adunare, pentru că doar împreună putem să realizăm marea misiune a renaşterii spirituale a umanităţii. Nu mă erijez nicio clipă în lider, spiritual sau social. Sunt conştient însă de rolul pe care îl am în aceste vremuri grele – anume acela de a vă chema să lucrăm împreună. Pentru că e timpul să aducem darurile spirituale ale fiecăruia în viaţa obişnuită, în viaţa de zi cu zi. Societatea, în ansamblul ei şi în părţile sale, trebuie reconstruită astfel încât să fie un sprijin pentru omul aflat pe drumul evoluţiei sale spirituale, iar nu un permanent obstacol sau chiar un somnifer. Degeaba lucrăm fiecare separat, fără a schimba societatea, politica, educaţia, economia şi relaţiile internaţionale cu ajutorul spiritului din noi. În fond, acesta şi este sensul scurtelor noastre treceri pe aici, prin ceea ce numim „materie” – să însufleţim materia, să o respiritualizăm. Materia nu este altceva decât cadrul care i se oferă omului pentru a se cunoaşte pe sine şi pentru a afla adevărul – anume acela că materia nu e nimic altceva decât tot o creaţie a spiritului, a fiinţelor spirituale de diverse tipuri şi ranguri, aflate în diferite etape ale evoluţiei lor.

Ceea ce vi se ascunde, exact într-o perioadă în care e cel mai mare păcat să vi se ascundă, este faptul că, dincolo de vălurile care vi s-au pus peste ochi, există o lume în care trăiţi în fiecare clipă a vieţilor dumneavoastră – o lume cât se poate de concretă, cu fiinţe spirituale cât se poate de concrete, care vă influenţează, pozitiv sau negativ. Aceste fiinţe nu sunt nici plăsmuiri ale imaginaţiei, nici personificări ale unor concepte filosofice sau religioase. Aceste fiinţe sunt cât se poate de reale şi nu dispar în niciun caz pentru simplul motiv că unii dintre noi nu cred în existenţa lor. Există nenumărate fiinţe care lucrează pentru sau împotriva omenirii. Iar ele pot fi şi văzute, şi auzite. Avem, cu toţii, organele spirituale necesare pentru a le putea percepe. Doar că evoluţia tehnologică, evoluţia intelectului omului a însemnat, pentru o perioadă, retragerea, ascunderea acestor organe de percepţie spirituală.

În trecut, în perioada aşa-ziselor basme şi legende, oamenii aveau de pildă o clarvedere naturală, care le permitea să vadă efectiv aceste fiinţe. Doar că, pentru a evolua corect ca oameni, dotaţi cu liber arbitru, cu posibilitatea de a alege liber, a fost necesar să dezvoltăm în noi şi capacitatea de a cunoaşte şi de a înţelege. Cumva, în trecut, aveam cu toţii capacitatea de a vedea şi auzi, de a interacţiona cu toate fiinţele spirituale. Însă ne lipsea puterea înţelegerii, era necesar ca, pentru o vreme, să dezvoltăm preponderent capacitatea noastră intelectuală. Pentru o corectă dezvoltare a fiinţei omeneşti, nu era suficient să percepem, natural, fiinţele lumii spirituale, ci trebuia să ne dezvoltăm şi capacitatea de a le înţelege, de a înţelege adevărurile extraordinare ale complexei lumi a spiritului. Acest lucru a însemnat însă şi o inevitabilă afundare în iluzia materialismului, în iluzia unei materii în spatele căreia nu s-ar afla niciun spirit. Mai ales în ultimele trei secole, omul a pierdut aproape complet legătura cu spiritul său, a ajuns, căzând pradă iluziei materiei pure, să creadă că nimic altceva nu există, că ne aflăm aici doar pentru… mâncare, distracţie, carieră, bani ș.a.m.d..

Orfani de Absolut, ne-am lăsat adoptaţi fără să ştim de Forțe ale Întunericului al căror scop este acela de a ne îndepărta cât mai mult de Destinul nostru – acela de nou regn spiritual, al cărui principal atribut este tocmai liberul arbitru ce ne poate ridica sau pierde deopotrivă. Închiderea temporară a percepţiei în ceea ce priveşte lumea spirituală, cum spuneam, a reprezentat o necesitate, astfel încât cealaltă capacitate care defineşte în mod egal fiinţa omenească – cea de înţelegere – să poată fi dezvoltată. Aici a intervenit însă acţiunea unor fiinţe spirituale al căror scop este deturnarea evoluţiei fireşti a omului. Aceste fiinţe cunosc foarte bine atât alcătuirea complexă a omului, cât şi planul firesc al dezvoltării sale. Şi au intervenit, în sens negativ, exact în momentul de maximă vulnerabilitate a umanităţii – momentul în care oamenii au pierdut temporar capacitatea de a vedea lumea spirituală pentru a-şi putea dezvolta capacitatea intelectuală, capacitatea de a gândi. În special în ultimele trei secole (pentru că înceţoşarea lumii spirituale şi dezvoltarea intelectuală s-au petrecut gradual), aceste fiinţe au lucrat intens pentru a închide oamenii într-o bulă iluzorie – bula materiei pure, lipsite de orice fel de spirit.

Materialismul extrem, victimă căruia i-au căzut majoritatea oamenilor de pe Pământ, nu este o etapă în cursul firesc al dezvoltării noastre. Este o capcană în care majoritatea au căzut tocmai pentru că s-a intervenit dintr-o anumită zonă a lumii spirituale astfel încât oamenilor să ajungă să li se pară simple speculaţii sau chiar bazaconii toate adevărurile spirituale. Sigur, chiar pentru mulţi dintre cititorii acestei cărţi, pentru foarte mulţi oameni, astfel de cuvinte nu reprezintă decât simple bazaconii. Cu siguranţă, vor fi fiind cititori ai acestor rânduri care au avut altfel de aşteptări înainte de a începe să le citească. Pentru că, vedeţi, materialismul a înaintat atât de mult încât până şi cei care acceptă că există păpuşari care conduc lumea din spatele cortinei – nu pot accepta că aceşti păpuşari ar fi mai mult decât nişte simpli oameni mânaţi de scopuri meschine. Este crudul adevăr că mulţi dintre cei care înţeleg că lumea e condusă nedemocratic din anumite sfere de influenţă ascunse – nu pot pur şi simplu accepta că aceste sfere de influenţă ascunse nu sunt populate doar de… alţi oameni. Pentru mulţi, conducerea ascunsă a lumii nu înseamnă mai mult decât un cerc de oameni foarte potenţi financiar, al căror scop este propria îmbogăţire şi subjugarea celorlalţi. Ei bine, tocmai aceasta este o altă capcană a materialismului indus – o capcană în care cad până şi mulţi dintre aceia care nu înghit pur şi simplu pe nemestecate comunicările oficiale ale „autorităţilor” pe diferite teme. Cine reuşeşte, poate şi cu ajutorul acestei cărţi, să evite această capcană înţelege că în spatele celor care conduc lumea de dincolo de cortină sunt alte fiinţe, a căror natură nu este una umană.

Cei pe care mulţi îi consideră „conducătorii din umbră ai omenirii”, cei care se întâlnesc la Davos, de pildă, ori cei care fac parte din renumitul grup Bilderberg – nu sunt în niciun caz ultimul nivel al Piramidei Puterii! Ei sunt extrem de puternici şi cât se poate de potenţi financiar, însă nu sunt nimic altceva decât nişte instrumente ale unor forţe mult mai mari şi mai puternice. În spatele celor din spatele cortinei se află fiinţe spirituale întunecate, care se folosesc de cele mai puternice şi temute societăţi secrete pentru a-şi duce la rău sfârşit planul deturnării trenului umanităţii. Pentru aceste fiinţe, obiectivul principal este atragerea şi menţinerea majorităţii oamenilor într-o bulă artificială, în care materialismul dus la extrem face aproape imposibilă înţelegerea adevăratei vieţi şi a scopului acesteia. Ca atare, fiinţele spirituale întunecate la care fac referire aici nu sunt deloc deranjate de toate acele dezvăluiri care nu reuşesc să treacă dincolo de Zidul Materialist. Câtă vreme capacitatea de pătrundere a celor care şi-au propus să scormonească pentru a afla adevărul nu reuşeşte trecerea dinspre material spre spiritual, adică dinspre bula iluzorie materialistă înspre realitatea spirituală concretă, planurile fiinţelor spirituale întunecate nu sunt clintite nici măcar cu un milimetru!

Acesta este adevărul crud, greu de acceptat mai ales de către cei care reuşesc, într-o anumită măsură, să citească printre rânduri şi să descopere personaje şi acţiuni a căror sursă se află dincolo de cortina lumii la vedere. Din păcate, materialismul a fost atât de puternic înfipt în fibra omului actual, încât a devenit extrem de greu, chiar şi pentru cei mai deschişi şi bine-intenționați oameni, să străpungă Zidul Materialist şi să vadă „dincolo”, să vadă adevărata REALITATE. Cât despre marea masă a oamenilor – aceştia sunt victime aproape sigure ale diabolicului plan ce se desfăşoară gradual şi care a fost accelerat în special în ultimii 300 de ani. Iar singura şansă pentru a opri această sinistră evoluţie a omului, alunecarea sa dinspre minunatul plan divin către o sferă pur şi simplu diabolică, este reprezentată de declicul, de înţelegerea celor deja treziţi cu privire la necesitatea unei acţiuni unitare, concertate. Fraţi oameni treziţi, dincolo de tot ce ne desparte, dincolo de drumul fiecărui popor şi de drumul fiecăruia dintre noi, avem nevoie mai mult ca oricând să ne concentrăm asupra elementelor spirituale comune şi să începem să lucrăm cu adevărat împreună! Ne vom păstra individualitatea, vom înainta pe propria cale, dar vom şi acţiona împreună, infuzând lumea de zi cu zi, aşa-zisa „lume materială” cu seva noastră spirituală. Este necesar să transformăm toată viaţa exterioară a omului în acord cu adevărata sa viaţa interioară profundă. Altminteri, exteriorul va deveni absolut sufocant pentru orice fiinţă trează.

Cât despre semenii noştri ce încă mai dorm somnul de smoală neagră ce le-a fost indus şi care le este întreţinut – aceştia vor fi victime sigure ale fiinţelor întunecate. Dacă oamenii treziţi nu acţionează unitar pentru a transforma exteriorul, societatea astfel încât şi ceilalţi semeni ai lor să aibă şansa de a se trezi, atunci umanitatea în ansamblul ei va aluneca rapid în prăpastie. Iar cine crede că fiinţele spirituale luminoase vor interveni peste liberul arbitru al omului nu dovedeşte decât că nu înţelege cu adevărat nici marea aventură şi marele destin al umanităţii, nici legile lumii spirituale. Tocmai pentru că fiinţa umană este dotată cu liber arbitru, ea poate fie să urce pe cele mai înalte piscuri ale posibilităţilor sale, fie, în egală măsură, se poate prăbuşi până pe fundul celor mai negre găuri. Pentru ca impulsurile fiinţelor spirituale luminoase să pătrundă şi să ajute lumea noastră, este necesar ca noi să ne dorim cu adevărat asta şi, mai ales, este necesar ca noi să lucrăm ÎMPREUNĂ în acest sens. Acesta este un adevăr peste care pur şi simplu nu se poate trece, este o lege a lumii spirituale care se cere a fi înţeleasă.

Astfel, chiar şi oamenii treziţi, cei care au reuşit nu doar să dea jos de pe ochi toate vălurile despre care am scris în această carte, dar care au reuşit să străpungă şi Marele Zid Materialist – chiar şi aceşti oameni treziţi mai au nevoie să dea jos de pe deja pătrunzătorii lor ochi ultimele două văluri. Primul – vălul izolării. E necesar să-l dăm jos cât mai rapid. Chiar dacă un om treaz va face mult bine lumii şi atunci când lucrează solitar, situaţia întregului regn spiritual uman este atât de complicată încât, în prezent, acţiunile solitare nu mai sunt nici pe departe suficiente. Este necesar ca flăcările solitare să înceapă să se apropie, astfel încât marele foc rezultat să poată fi văzut de către toţi oamenii de pe Pământ care încă dorm somnul ce le-a fost indus. …Apoi, după ce dăm jos vălul izolării, cei treziţi mai avem de dat jos un ultim văl, poate cel mai dificil – vălul separării de „cele lumeşti”. Sigur că, dată fiind tocmai forma extremă în care materialismul a ajuns să sufoce Pământul, mai ales pentru un spirit treaz este pur şi simplu DURERE orice fel de tentativă de implicare în viaţa economică, socială, politică actuală. Tentaţia, dar şi capcana cea mai mare a omului treaz actual este nu doar cea a izolării, dar mai ales cea a RUPERII DE LUME. Cu alte cuvinte, pentru e evita frustrările şi contactul dureros cu materialismul exacerbat, de-a dreptul SĂLBATIC al lumii contemporane, omul treaz riscă să cadă în capcana SEPARĂRII interiorului de exterior.

Însă ceea ce este vital a fi rapid înţeles tocmai de către cei deja treziţi este că, pe lângă necesitatea lucrului ÎMPREUNĂ, mai există şi necesitatea lucrului ÎNĂUNTRUL actualei societăţi. Deşi, nu o pot ascunde, omul treaz resimte o DURERE indescriptibilă atunci când încearcă să atingă actuala societate ultra-materialistă pentru a o purifica şi modifica, TOCMAI de acest lucru depinde absolut TOTUL în prezent! Umanitatea nu mai poate fi salvată şi nu mai poate fi readusă în albia propriului frumos Destin decât dacă cei deja treziţi lucrează ÎMPREUNĂ şi lucrează ÎNĂUNTRUL actualei societăţi ultra-materialiste! Absolut toate domeniile vieţii de zi cu zi a omului au nevoie să înceapă să poarte amprenta spiritului. Şi nu este vorba, în niciun caz, despre o retransformare a „statelor laice” în „state religioase”. Nu este vorba despre vreun nou set de dogme de orice tip care ar urma să închidă societatea cu toate ale ei într-un cadru rigid. Este vorba despre acţiunea LIBERĂ a oamenilor treziţi cu adevărat – adică a oamenilor care sunt cu adevărat conştienţi, la nivel de percepţie şi/sau înţelegere, de realitatea lumii spirituale a cărei extensie sau creaţie este ceea ce numim „lume materială”.

Nu este vorba despre a recrea un soi de castă care să impună „adevărul ei” întregii lumi. În fond, tocmai aşa ceva se întâmplă în prezent – o castă impune întregii omeniri, prin modul în care este croită societatea, „adevărul” unei lumi pur materiale, al unei lumi complet despiritualizate, al unei lumi orfane de Absolut. Or, aşa ceva nu poate fi contracarat prin înlocuirea actualei caste materialiste cu una aşa-zis „spirituală”, care ar urma să vină cu propriul ei set de „adevăruri” şi reguli rigide, peste care nimeni nu are voie să treacă. NU, în niciun caz nu avem nevoie de aşa ceva! În niciun caz nu despre o astfel de situaţie este vorba! Este vorba, dimpotrivă, despre a ELIBERA lumea, despre a le oferi oamenilor un cadru sănătos, UMAN-sănătos, în care să se poată cu adevărat cunoaşte şi dezvolta. Orice fiinţă umană cu adevărat TREAZĂ înţelege acest lucru – înţelege că tot ce au nevoie semenii ei este să fie eliberaţi, să fie ajutaţi să se trezească din oribilul somn ce le-a fost şi le este în permanență indus. Tocmai de aceea, când vorbesc despre necesitatea ca oamenii cu spirit treaz să se implice în transformarea societăţii, a politicii, a economiei, mă refer la acţiunile complet LIBERE ale acestora. În niciun caz nu ar fi vorba despre caste, lideri şi tot felul de alţi conducători legendari!

 Perioada actuală şi perioada imediat următoare, îndeosebi anii 2022 şi 2023, reprezintă un moment crucial pentru ceea ce numim Marea Bătălie pentru OM. S-a ajuns într-un punct critic care aşteaptă un deznodământ. Tocmai de aceea, se poate spune că sunt ani decisivi. Iar marele mister al luptei dintre Bine şi Rău pentru umanitate se regăseşte ca întotdeauna şi în semnificaţia numerologică a acestor ani. 2021, 2022 şi 2023, însumaţi, ascund taina numărului 666 şi, deci, a luptei dintre fiinţele întunecate şi fiinţele luminoase. Nu este o simplă coincidenţă numerică faptul că exact în aceşti ani umanitatea se confruntă cu atâtea crize. La un nivel profund, aceşti ani sunt karma umanităţii. Şi este esenţial modul în care umanitatea înţelege să-şi consume şi să îşi depăşească această karmă. Pentru că cei care sunt capabili să vadă dincolo de aparenţe ştiu că discuţiile în contradictoriu despre pandemii, războaie, preţuri astronomice, foamete ș.a.m.d. nu duc absolut nicăieri şi nu fac decât să ne ţină ocupaţi şi din ce în ce mai divizaţi – adică servesc perfect exact cauza celor care ne vor ieşiţi de pe şinele propriului măreţ Destin.

Dincolo de ce crede fiecare despre crizele actuale, cine vede dincolo de ceaţa indusă a materialismului înţelege că aceste crize nu sunt întâmplător produse exact în aceşti ani. Iar a le depăşi nu înseamnă în niciun caz a ne diviza şi mai mult, a ne certa şi a adânci prăpăstiile dintre noi. Aceste crize, această mare cumpănă a umanităţii – nu pot fi depăşite decât dacă, aşa cum spuneam, cei deja treziţi spiritual încep să lucreze ÎMPREUNĂ şi încep să lucreze ÎNĂUNTRUL actualei aşa-zise „civilizaţii” omeneşti. Desigur, chiar dacă vom reuşi acest lucru, situaţia nu se va schimba peste noapte. Nu va începe totul brusc să meargă mult mai bine, ca printr-o magie efectuată cu bagheta unui vrăjitor. Însă ce e foarte important a fi înţeles este tocmai caracterul hotărâtor şi în mare măsură decisiv al alegerilor noastre din aceşti ani. Avem, astfel, a răspunde la mai multe întrebări esenţiale.

În primul rând, vom înţelege că e VITAL să începem să lucrăm împreună? În al doilea rând, vom înţelege că e absolut necesar să ne implicăm în viaţa cetăţii, căutând, cu multă determinare, să transformăm întreaga societate omenească – să o facem să fie, cu alte cuvinte, una cu adevărat OMENEASCĂ? Şi, în al treilea rând, vom înţelege că ajutorul extraordinar al fiinţelor luminoase este aici, dar că el nu poate cu adevărat funcţiona decât dacă răspunsul la primele două întrebări este unul pozitiv?

             Va urma

   Sursa: Cartea ,,Marea Bătălie pentru Omenire” de Liviu Pleșoianu

3 comentarii

 1. Vă mulţumesc, domnule Marius Sumedrea, şi pentru acest articol, care din nou mi-a lăsat imresia că aţi descoperit deja opera principală a autorului german din secolul trecut Oskar Ernst Bernhardt (1875-1941), tradusă acum 2 ani şi în limba română, ce poate fi descărcată în format PDF, dând click pe coperta cărţii: 1931 Message Romania.
  https://www.leseditionsdelumiere.com/pagina-de-intampinare
  Altfel nu ştiu cum să-mi exprim bucuria pentru activitatea dumneavoastră.
  Gânduri luminoase din Bucureşti!
  Dan Săndulescu

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s