Marea bătălie pentru omenire (partea a 4-a)  

             Motto: Utopic nu e să crezi că lumea poate fi schimbată în bine, ci să crezi că ea mai poate continua așa cum este acum!  

    Vălul falsei democrații  

 Mai puţin interesat de soarta lumii în vreme de bunăstare şi pace, mai interesat de situaţia globală în vreme de criză economică şi război, aştepţi ca cei pe care i-ai ales sau pe care alţii i-au ales să rezolve problemele ţării tale şi ale omenirii? Nu mai aştepta! Nu le vor rezolva! Aşa cum nu le-au rezolvat nici până acum… Doar tu le poţi rezolva! Pentru că sunt probleme care îşi au cauza tocmai în faptul că nu există o implicare directă, reală, a oamenilor. La nivel social şi internaţional, nu există o implicare directă a oamenilor. Pentru a fi conduşi fără dificultate către prăpastie, ni s-a inoculat ideea că trăim în democraţii. Ni s-a repetat obsesiv că votul nostru contează. Astfel, în loc să ne implicăm direct şi să devenim actori ai propriului destin, lăsăm totul pe seama unora pe care, în mod greşit, îi consideram „reprezentanţii” noştri. Nu ne gândim însă prea mult la faptul că, ani de zile după ce îi votăm, ei iau decizii fără noi şi, de mult prea multe ori, chiar împotriva a ceea ce ne dorim. Mai mult, consideră absolut firesc să ne ascundă decizii şi acţiuni. În special în chestiuni care au de-a face cu relaţiile internaţionale, nu ne spun aproape nimic concret. Desfăşoară adesea chiar acţiuni militare sau trimit arme în zone de conflict fără ca pe noi să ne întrebe mai întâi dacă suntem de acord.

Aceasta în condiţiile în care ei sunt, zice-se, „reprezentanţii” noştri. Cu alte cuvinte, fără ca noi să ştim ce fac, ei fac toate tâmpeniile posibile CU BANII NOŞTRI şi ÎN NUMELE NOSTRU! Dacă apare vreo problemă, se acoperă imediat spunând că i-am votat, că sunt „democratic aleşi” şi că aveau tot dreptul să facă orice în numele nostru.

…Dar chiar sunt ei „reprezentanţii” noştri? Cum ar putea fi atâta vreme cât nu ne consultă nici măcar în chestiunile esenţiale – cum ar fi aceea a implicării ţărilor noastre în război!? Ce „reprezentanţi” sunt aceia care, în numele nostru şi cu banii noştri, pornesc sau participă la conflicte armate, în diverse zone ale lumii, în condiţiile în care, foarte probabil, cei mai mulţi dintre noi ar decide ca aceşti bani – banii noştri! – să meargă către cu totul alte direcţii? Nu, nu sunt reprezentanţii tăi! Cu mult prea puţine excepţii, sunt reprezentanţii propriilor interese şi ai intereselor unor grupuri de interese… Iar toată treaba aceasta cu votul şi aşa-zisa „democraţie” nu e în realitate altceva decât un paravan. Se ascund în spatele conceptului de „democraţie” şi, păziţi de propriile legi, conduc omenirea către prăpastie! Acesta este vălul FALSEI DEMOCRAŢII. Un văl care trebuie să cadă, pe care trebuie să-l facem să cadă de pe ochii noştri dacă vrem cu adevărat să ne salvăm regnul şi propriile vieţi. Altminteri, vom constata foarte curând că este deja mult prea târziu…

      Vălul falsei politici  

 Miliarde de oameni aşteaptă ca politicienii pe care îi aleg să se ocupe de lumea lor. Doar că majoritatea acestor politicieni sunt fiinţe ale căror idei şi acţiuni denotă o maximă superficialitate. Sunt oameni care acţionează în somn, un soi de somnambuli care au impresia că alcătuiesc o „elită” îndrituită să se ocupe de umanitate. Nu poţi conduce bine o ţară dacă nu înţelegi complexitatea fiinţei omeneşti. Nu poţi conduce nici măcar un mic grup de oameni, nici măcar o scară de bloc! Căci pe cine vei conduce de fapt? Pe cine ai de gând să conduci dacă nu eşti interesat de cunoaşterea profundă a fiinţei omeneşti? Dacă viaţa, pentru un politician, se reduce la superficialul cotidian, dacă acel politician nu este preocupat deloc de dezvoltarea unei concepţii, a unei viziuni despre existenţă şi despre umanitate, atunci e chiar o idee foarte proastă să vă lăsaţi vieţile în mâinile acelui politician! Nu vă va ajuta cu nimic, ba chiar dimpotrivă! Doar un politician care se ştie pe sine a fi mai mult decât simţurile îi arată, mai mult decât trupul pe care la televizor vi-l arată, doar un astfel de politician vă poate ajuta cu adevărat.

Dar, pentru ca astfel de politicieni să apară, în număr cât mai mare, este necesar mai întâi ca astfel de cetăţeni să apară. Acesta este sâmburele, aceasta este cheia îmbunatăţirii relaţiilor sociale şi a vieţilor popoarelor lumii – faptul de a înţelege că politicienii nu sunt nimic altceva decât un rezultat, o expresie a societăţii aşa cum a ajuns ea să fie. Politicienii nu ajung politicieni aduşi fiind cu nave extraterestre de pe alte planete. Politicienii nu se nasc politicieni, se nasc cetăţeni. Abia apoi, prin anumite conjuncturi, devin politicieni. Însă ei, iniţial, sunt cetăţeni, ca şi voi. Iar faptul de a ne minţi cu privire la proasta calitate a politicienilor noştri nu ne va ajuta cu nimic. Nu ne va ajuta deloc să considerăm că cetăţenii sunt minunaţi, iar politicienii sunt oribili. Adevărul, chiar dacă nu ne convine, este că politicienii vin exact din rândurile cetăţenilor. Este şi motivul pentru care foarte puţini politicieni de calitate ajung să răzbată – pentru că nu au suficient de mulţi votanţi – adică cetăţeni aidoma lor!

 Ce vrea să însemne „cetăţean de calitate”? Este vorba, în primul rând, despre dorinţa şi determinarea de a se cunoaşte şi construi pe sine ca om profund. Un popor alcătuit din cetăţeni care nu au habar despre propria alcătuire nu are cum să genereze o clasă politica elevată. Acesta este adevărul, oricât de greu ar fi de înghiţit! Ca atare, este timpul să dăm jos şi acest văl – vălul falsei politici. Pentru că falsa politică nu e nimic altceva decât rodul, efectul falsei societăţi… Umanitatea profundă este îngropată sub un munte de impostură. Actori de duzină joacă roluri de doi lei, după un scenariu de doi bani. Nimic dinlăuntrul vieții profunde a ființei omenești nu răzbate dincolo de epiderma discursului politic, nimic cu adevărat viu nu străpunge stratul gros de clișee. Cei care vor să conducă milioane de oameni sunt, în mod evident, ființe care nu și-au condus propriul spirit, propria conștiință nici măcar câteva mii de clipe…

Cum să fim încrezători că vom ajunge să culegem fructe vii, câtă vreme sub ochii noștri sunt puse în cernoziom semințe de plastic!? Ridică-te, omule, ridică-te deasupra oceanului de superficialitate în care te-au aruncat și în care plutești spre beneficiul celor care te vor anesteziat, lipsit de spirit viu, lipsit de tine! Este SINGURA șansă… a ta și a lumii celei mari! Orice altceva e doar praf în vânt… Câtă vreme nu se va atinge masa critică a oamenilor treji, absolut NIMIC nu se va schimba în bine, nici în ţara ta, nici pe Planeta care ne găzduiește specia…

      Vălul falsei societăți  

 Dacă doi oameni înţelepţi interacţionează, din interacţiunea lor nu poate rezulta decât o valoare pentru umanitate. Dacă doi inşi superficiali interacţionează, din interacţiunea lor nu poate rezulta decât un dezastru pentru umanitate. Astfel, devine uşor de înţeles faptul că societatea omenească nu se poate cu adevărat dezvolta, nu poate evolua spre mai bine decât dacă începem să punem preţ pe ceea ce transmit oamenii înţelepţi. De asemenea, e clar că nu vom ajunge să avem o societate mai bună decât dacă începem să dezvoltăm oameni mai buni, decât dacă începem să ne facem pe noi înşine mai buni. Nicio organizaţie naţională sau internaţională, niciun ONG nu pot suplini lipsa generală de umanitate din societăţile noastre. În fapt, întreaga societate este construită în aşa fel încât să facă aproape imposibilă aflarea adevărului, înţelegerea adevăratei realităţi, descoperirea lucrurilor voit acoperite. Ceea ce numim, generic, “SISTEM” reprezintă doar un nume pentru o întreagă încrengătură de reţele a căror menire este tocmai aceea de a ţine oamenii departe de ei înşişi. Pentru că cei din spatele acestui Sistem ştiu foarte bine că TOT ce e necesar pentru ca regnul uman să se reaşeze pe şinele propriului Destin este ca suficient de mulţi oameni să aprindă Lumina şi să VADĂ!

 În clipa în care suficient de mulţi oameni au aprins Lumina şi au VĂZUT, Sistemul se prăbuşeşte de la sine… …Dar pentru ca toate aceste rânduri să nu rămână doar rânduri într-o carte, să nu aprindă o flacără ce după prea puţină vreme iar se va stinge, este necesar că cititorul să ducă mai departe ceea ce este conţinut în aceste cuvinte. Pentru că aceste rânduri, aceste cuvinte au menirea de a deschide către oameni porţile unor impulsuri spirituale care vor lucra mai departe şi cu care oamenii sunt chemaţi să lucreze mai departe. Trebuie înţeles că desprinderea de deprindere nu e lucru tocmai uşor, chiar şi pentru cineva care nu păşeşte chiar pentru prima oară pe calea spiritului. Societatea actuală este într-un asemenea grad vidată, secătuită până și de cea mai mică urmă a sufletului şi a spiritului, a frumosului şi a binelui, a înaltului şi a adâncului, a sănătosului şi sublimului uman, încât e realmente extrem de dificil să te menţii pe drum, e foarte greu să nu deviezi, să nu adormi, să nu revii la vechile deprinderi. Tocmai de aceea, este necesar un efort susţinut, pe fondul entuziasmului iniţial. Altminteri, tăvălugul cotidian al ştirilor şi noianul de informaţii care se prăvălesc peste om în fiecare zi vor acoperi cu uşurinţă frumosul dar firavul ghiocel ivit din gheața ce-a pornit a se topi…

Pentru a păstra flacăra spiritului aprinsă, este necesar un efort mult mai mare în prezent decât era necesar în trecut. Dacă, de pildă, ne simţim pătrunşi de entuziasmul pe care îl naşte în noi înţelegerea modului în care funcţionează mixtura toxică politicămedia, aceasta nu e deloc o garanţie că peste o vreme nu o să uităm şi nu o să fim iarăşi adormiţi de aceeaşi mixtură. Suntem fiinţe sociale şi aceasta este societatea în care ne-a fost dat (de către cei din vârful piramidei puterii) să trăim. Nu ne ajută la absolut nimic să ne refugiem pe o stâncă solitară, cum nu ne ajută prea mult nici să fim entuziaşti două, trei zile, pentru a recădea apoi în aceeaşi capcană… Prin urmare, este necesar un efort susţinut de desprindere. Doar dacă vom insista pe calea eliberării noastre vom avea şansa de a dobândi un adevărat control asupra propriei fiinţe. Şi doar dobândirea controlului asupra propriei fiinţe ne poate deschide uşa către ceilalţi, către înţelegerea şi sprijinirea semenilor noştri.

Nu e un truism, nici un aforism, e purul adevăr: lumea începe a se schimba abia atunci când fiecare dintre noi începe a se schimba… Şi nu e greu de înţeles de ce. Este suficient să facem apel la gândirea sănătoasă. Atâta vreme cât “societatea” nu e nimic altceva decât suma interacţiunilor umane, suma relaţiilor dintre oameni, e de la sine înţeles că nu ai cum schimba societatea decât dacă ajuţi, concret, la transformarea semenilor tăi, cu care te afli în relaţie, direct sau indirect. Iar pentru a ajuta pe cineva să se trezească – ei bine, acesta deja este un truism! – e absolut necesar să te fi trezit tu mai întâi… Aşa cum nimeni nu se poate trezi în locul altuia, ci doar poate ajuta la trezirea altuia, e la fel de adevărat că nimeni nu poate fi trezit de cineva care doarme… Aşadar, îmi revine ingrata sarcină de a vă ruga să nu lăsaţi uitării chemarea şi impulsul transmise prin intermediul acestei cărţi. Dacă este să aibă cu adevărat un efect, un efort susţinut este absolut necesar.

Nu pentru că ar corespunde vreunui clişeu de tipul “nu există rezultate fără muncă”. Ci pentru că altfel vă va fi foarte greu să preveniţi acţiunea, reprinderea tentaculelor Sistemului. Două-trei zile de revenire la vechile deprinderi (show-urile televizate din fiecare seară cu gladiatori politici, acceptarea fără stavile a viiturii zilnice de informaţii care goneşte dinspre telefonul “inteligent” spre sufletele şi minţile noastre, superficialitatea endemică a aşa-zisei socializări pe “reţelele de socializare” etc.) vor fi suficiente pentru a înăbuşi orice impuls ale cărui purtătoare sunt aceste pagini. Atât de bine este pus la punct Sistemul, în acţiunea lui zilnică, perpetuă de adormire a Spiritului omenesc, încât chiar şi unui om care a mers ceva vreme pe drumul propriei naturi superioare îi este foarte dificil să rămână treaz.

          Va urma

   Sursa: Cartea ,,Marea Bătălie pentru Omenire” de Liviu Pleșoianu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s