Marea bătălie pentru omenire (partea a 11-a)  

                 Motto: Utopic nu e să crezi că lumea poate fi schimbată în bine, ci să crezi că ea mai poate continua așa cum este acum!

     Omul stă ascuns în fibra omenească 

 Din somnul cel de moarte, cum faci să se trezească un om ce stă ascuns în fibra omenească? Cum faci să scoţi, din neagră colivie, o pasăre măiastră ce vrea să fie vie? …Cum să le arăţi ce nu mai vor să vrea să vadă? Cum să le rosteşti ce nu mai cer să creadă? Cu ce sfântă daltă să mai cioplești cuvinte, când ei spatele-și întorc la toate cele sfinte? Cu ce sfântă pâine foamea să le potoleşti, când ei îşi dorm viaţa în doar cele lumeşti? Cum să-ţi ceară iară să le schimbi destine, când nu vor nici să-ncerce să urce către Tine? Cum să-ţi ceară iară să începi să li Te-arăţi, când ei au uitat de Tine în deşartele cetăţi? …Lumina Ta încă răzbate prin inimi ce mai sunt, din suflete curate se mai aude-al tău Cuvânt! Dar lungă și-ncercată, a Timpului mișcare, nu poate să mai rabde a omului visare… …Ce cuvinte oemenești, oricât de meşteşugite, ar putea să Te descrie şi să îi descrie? Fiinţe minunate, asupra cărora veghezi, dar care nu mai ştiu aproape nimic despre Tine ori despre sine. Fiinţe care spun că Te aşteaptă, dar care nu înţeleg că Tu eşti deja acolo şi le aştepţi să urce către Tine. Infinit mai mult fiind decât ce au fost obişnuite a se crede-a fi! Fiinţe cu mai multe învelişuri, cu mai multe înţelesuri, despre care nimic nu mai ştiu şi nimic nu par a mai vrea să afle… Fiinţe cu flacăra spiritului vie, ce e ţinută însă-ascunsă în colivie, cu centru care e respins de margine, cu sâmbure ce nu mai e recunoscut de coajă… Fiinţe ce cred că e doar poezie Cuvântul ce li se dă pentru a-i ajuta să se trezească…

     Ce înseamnă MATRIX-ul și ce înseamnă să fi cu adevărat treaz?  

 Eroarea fundamentală de judecată a celor mai mulţi oameni constă în aceea că abordează faptele şi situaţiile unidimensional, într-un singur plan. Realitatea este însă infinit mai complexă. Omul este infinit mai complex! Să cercetăm, atunci, situaţia actuală abordând toate planurile importante de lucru:

    1. Dacă există atât spirit, cât şi materie, atunci este absurdă teza conform căreia omul trebuie să se ocupe doar de cele materiale câtă vreme se află într-un trup fizic, urmând să se ocupe de cele spirituale după ce părăseşte acest trup. Această teză este absolut absurdă, deoarece, într-o atare situaţie, însăşi viaţa omului în trup ar deveni inutilă. Dacă, în esenţa noastră, suntem spirit trăitor într-o lume spirituală, atunci rezultă că faptul de a trăi pentru o vreme în lumea materială trebuie să aibă de a face tot cu viaţa şi esenţa noastră spirituală. Alminteri, de ce ne-am mai fi deranjat să intrăm şi în această viaţă materială, pământească? Dacă acceptăm teza că suntem fiinţe spirituale, trăitoare într-o lume spirituală, atunci se impune şi teza că viaţa noastră în trup, în materie are tocmai rolul de a ne îmbogăţi şi mai mult spiritual, de a ne ajuta să evoluăm spiritual, să devenim mai conştienţi întru propriul nostru spirit.

    2. Dacă suntem fiinţe spirituale şi intrăm pentru o vreme în această lume materială tocmai pentru a evolua spiritual, atunci se mai impun următoarele teze:

  • e necesar să ne trezim, în sensul de a deveni conştienţi de propriul nostru spirit;
  •  lumea spirituală influenţează şi modelează lumea materială
  •  lumea materială, inclusiv propriile noastre trupuri, influenţează la rândul ei capacitatea noastră de a percepe lumea spirituală.

    3. Dacă suntem fiinţe spirituale şi dacă ne aflăm aici, în materie, pentru a evolua spiritual, atunci este evident că principalul nostru obiectiv ar trebui să fie acela de a deveni din ce în ce mai conştienţi de propriul spirit şi de lumea spirituală care întrepătrunde lumea materială. Altminteri, se cheamă că ne irosim vieţile. Se cheamă că dormim spiritualiceşte! A-ţi lăsa viaţa trupului să se scurgă fără a căuta să fii tot mai conştient de spiritul ce animă acest trup e A DORMI. Dimpotrivă, a deveni conştient de propriul spirit e A TE TREZI, iar a munci cu tine însuţi pentru a-ţi păstra această conştiență cu privire la propriul spirit e A FI TREAZ! Este foarte important de subliniat acest adevăr profund: a fi cu adevărat TREAZ nu e doar a înţelege anumite încrengături şi relaţii de cauzalitate pur materiale, ci a cunoaşte, a înţelege cauzele de natură spirituală din spatele tuturor evenimentelor lumii materiale. A fi cu adevărat TREAZ nu e doar a pricepe cum manipulează lumea aşa-zişii ei conducători, ci a pricepe realitatea spirituală din spatele acestei manipulări, precum şi modul cum anumite fiinţe spirituale nu tocmai bune acţionează prin intermediul aşa-zişilor noştri conducători. Aceasta înseamnă să fii cu adevărat TREAZ! Tocmai de aceea, un răspuns, o reacţie de tipul „Ok, m-am trezit. Şi acum ce?” nu e nimic altceva decât semnul foarte clar că respectiva persoană nu s-a trezit cu adevărat. Un om care chiar se TREZEŞTE la nivel profund, un om care devine conştient de propriul spirit şi de lumea spirituală în care ne aflăm în fiecare secundă a vieţii noastre în materie, un om care cunoaşte şi înţelege cauzele spirituale din spatele evenimentelor istorice materiale – un astfel de om, cu adevărat TREAZ, va şti ce să facă. Un om cu adevărat TREAZ va şti că singura şansă pentru a reaşeza umanitatea în propriul măreţ Destin, precum şi singura şansă de a evita dezastrul regnului uman – ţin cu necesitate absolută de TREZIREA cât mai multor altor oameni! Fără o ADEVĂRATĂ TREZIRE, fără o TREZIRE a cât mai multor oameni în sensul conştientizării propriului spirit şi a spiritului celorlalţi, nici colapsul umanităţii nu mai poate fi evitat, nici reaşezarea regnului uman în propriul destin nu mai poate fi realizată.

    4. Lumea materială influenţează capacitatea noastră de a conştientiza lumea spirituală, de a o percepe sau măcar intui. Iar aici, din păcate, actualul SISTEM (educaţional, social, economic, politic) este conceput dinadins în aşa fel încât toate legăturile CONŞTIENTE cu propriul spirit şi cu lumea spirituală să ne fie ascunse. SISTEMUL este conceput şi întreţinut de Marii Păpuşari – fiinţe spirituale care operează cu ajutorul aşa-zişilor conducători ai lumii, fiinţe spirituale al căror scop este deturnarea umanităţii, aruncarea acesteia în afara destinului ei. Acest SISTEM, foarte bine pus la punct, are o singură menire – să ne împiedice să conştientizăm propria natură spirituală, să ne împiedice, adică, să evoluăm spiritual, să ne împlinim destinul individual şi colectiv. În ce fel influenţează lumea materială capacitatea noastră de a percepe lumea spirituală? Este vorba despre a-i ţine pe oameni ocupaţi cu superficialităţi şi trivialităţi astfel încât să nu ajungă aproape niciodată să-şi pună întrebările esenţiale. Este vorba despre a-i împiedica pe oameni să-şi dezvolte organele de percepţie suprasensibilă, organele cu ajutorul cărora pot ajunge să perceapă nemijlocit lumea spirituală. În timp ce imensa majoritate a oamenilor sunt ţinuţi de către SISTEM într-o bulă socială iluzorie, în cadrul căreia le este aproape imposibil să ajungă să perceapă realitatea cât se poate de concretă a lumii spirituale, cei din spatele cortinei operează asupra lor chiar din interiorul acestei realităţi. Cei care controlează umanitatea şi o împing în afară propriului sens, a propriului drum, a propriului destin sunt fiinţe care percep lumea spirituală şi care lucrează conştient la nivelul acesteia. Cu alte cuvinte, cei din spatele cortinei acţionează conştient din interiorul lumii spirituale răspândind în lume materialismul care îi împiedică pe oameni să vadă realitatea. Acesta este MATRIX-ul, aceasta este bula iluzorie – materialismul, inclusiv cel insinuat în diferitele curente spirituale. Pentru că inclusiv aceste curente spirituale sunt deturnate. De mult prea multe ori, aşa-zisa spiritualitate nu e decât un materialism mascat, unul menit să acopere adevărata spiritualitate. Pentru că adevărata spiritualitate presupune deopotrivă o simţire spirituală, dar şi o CUNOAŞTERE spirituală. Există o ştiinţă a spiritului, aşa cum există o ştiinţă a materiei. În fapt, abia cunoaşterea ştiinţei spirituale ne poate deschide cu adevărat porţile cunoaşterii reale a lumii materiale. Pentru că, revenind la teza anterioară, cea conform căreia lumea materială este o creaţie a lumii spirituale, rezultă perfect logic faptul că lumea materială nu poate fi cu adevărat cunoscută şi înţeleasă decât dacă lumea spirituală este cunoscută şi înţeleasă deopotrivă! Astfel, într-un adevărat MATRIX, oamenii sunt împiedicaţi încă din fragedă copilărie să cunoască şi să simtă adevărul cu privire la propriul spirit şi la lumea spirituală. Zgomotul permanent, creat şi amplificat puternic cu ajutorul mass-media şi al reţelelor de aşa-zis divertisment, ne împiedică să auzim vocea propriului nostru spirit.

       Apel către Umanitate  

 Este timpul să devenim parte activă a propriului destin colectiv! Nu mai putem schimba cursul violent al istoriei decât dacă începem să ne implicăm activ, împreună, în schimbarea acestui curs. Aşa-zişii „lideri” ai statelor noastre nu o vor face – acest lucru, măcar, sper că este evident pentru toată lumea! De asemenea, e important să înţelegem că fiinţele spirituale care au enorm de oferit omenirii nu mai pot face nimic dacă noi nu dăm un semn de viaţă spirituală colectivă! Am atins anii maturităţii omenirii. Nu în sensul că cei mai mulţi oameni ai Pământului ar fi foarte maturi din punct de vedere spiritual, ci în sensul că etapa evolutivă în care am intrat este etapa „majoratului omenirii”. Aşa cum copiii se află în grija părinţilor până la vârsta începând cu care sunt consideraţi adulţi din punct de vedere legal, şi umanitatea, ca regn spiritual, a împlinit vârsta începând cu care este considerată adultă. Cu alte cuvinte, aşa cum părinţii nu mai pot decide în locul copiilor lor după ce aceştia au atins vârsta majoratului, tot aşa nu mai pot decide nici fiinţele care ne veghează în locul nostru de aici înainte. Aşa cum un copil rămâne copil pentru părintele său toată viaţa şi primeşte ajutor de la acesta, tot aşa putem primi şi noi foarte mult ajutor de la cei ce ne veghează. Însă cu condiţia să conştientizăm şi să vrem acest lucru! Mulţi dintre dumneavoastră vă gândiţi, poate, că fiinţele spirituale vor interveni pentru a schimba actualul curs al istoriei. Ei bine, acest lucru nu este cu putinţă decât dacă ne dorim acest lucru şi acţionăm în acest sens! Ce anume presupune o astfel de acţiune? Este vorba despre a începe să lucrăm împreună, cât se poate de concret. Dincolo de diferenţele dintre noi, ceea ce contează cu adevărat este faptul că ne aflăm pe un drum spiritual. Acest lucru ne este comun şi de la acest element comun trebuie să plecăm în vederea tuturor lucrurilor pe care le putem întreprinde împreună.

               Va urma

   Sursa: Cartea ,,Marea Bătălie pentru Omenire” de Liviu Pleșoianu

Un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s