Acte de la Stat

  Apartamentele, casele pe care le cumpărăm sau construim noi – cu banii noștri – nu sunt ale noastre. În acte scrie „drept de proprietate” – nu „proprietate”. E foarte important. Și se aruncă în ochi – dar prea putini văd ce scrie acolo.

Ce nu e clar la „drept de proprietate”? De ce credeți că-s proprietatea voastră?

Orice are un rob – e a stăpânilor! De asta plătim impozite. Nu sunt ale noastre.  Drept de proprietate, înseamnă că le folosim doar… De asta Schwab a spus că nu vom avea nimic, dar vom fi fericiți. Eu nu înțeleg, toți văd că legi nu există, de fapt – dar toți cred în legi…

Toți au văzut că Guvernele dacă vor ne închid în case, sau ne bagă în spitale – ne omoară în spitale, ne impun să ne injectăm cu ceva, să murim… și toți în continuare cred că există legi și că Guvernele sunt făcute pentru oameni???

Treziți-vă! Suntem în lagăre! Citiți actele ce înseamnă CERTIFICATUL DE NAȘTERE. Nu mai fiți ca, covidioții! Ei văd și nu înțeleg! Voi puteți gândi, nu?

Toate legile lumii moderne derivă din Dreptul Roman. Sunt câteva legi care guvernează statutul persoanelor, legi pe care este construită o vastă înșelătorie mondială, din care fac parte Legea Amiralității (legea comercială maritimă) și cele 3 Bule Papale (bazele „statului dădacă”).

Oamenii Vii se nasc cu drepturi depline pe această planetă, au liberul arbitru de a face tot ce vor fără a afecta însă liberul arbitru al altora, au dreptul să folosească liber mediu, să-și construiască un adăpost (casă), să-și producă hrana, să se folosească de resursele naturale (dar fără a influența negativ pe ceilalți). Nu au stăpâni și nici obligația de a ceda din munca lor (tribut, impozit, etc.); pot face donații după libera lor voință și în cuantumul dorit.

O ființă omenească vie este suverană, poate să nici nu aibă un nume, dar asta nu înseamnă că nu trăiește și nu există, pe când o persoană înregistrată cu nume și cod numeric CNP nu este liberă, ci se supune legilor și celor care au făcut acele legi, devine o forță de muncă, o marfă de schimb, un simplu număr la evidența populației.

Elita care conduce această planetă din întuneric și acționează prin intermediul autorităților, creează o „dublură” birocratică artificială a persoanelor naturale, care nu mai au drepturile omului viu, ci sunt supuse legilor create de elita politică.

Înșelătoria începe cu Certificatul Constatator al Născutului Viu emis de medicul Maternității și cu Certificatul de Naștere (a persoanei fizice), emis de ofițerul de Stare Civilă, despre care omul este lăsat să creadă că sunt ale sale. 

În ambele certificate, numele nou-născutului este trecut cu litere mari, mod de scriere specific unei firme/entități moarte sau unui om dat dispărut/mort. Certificatul de Naștere a persoanei fizice este complet NUL chiar din momentul emiterii, deoarece toate datele completate sunt încercuite de chenare, simple sau multiple. 

Dacă analizați cu atenție modul de completare a celor 2 certificate, veți observa că angajații statului falsifică numele nou-născutului, dându-i ca nume  => numele de familie, în timp ce adevăratul său nume devine prenume. Această inversare intenționată demonstrează încă odată că Omul Viu nu este același cu Persoana Fizică, numele acestora fiind cu totul diferite. 

Certificatele de naștere emise anterior de statul român erau și încă sunt valabile, deoarece nu au chenare de încercuire. Dar chiar și în acestea, numele erau scrise cu majuscule. 

Certificatele de naștere devin apoi titluri de stat, care sunt tranzacționate la bursa de valori pentru importante sume de bani.

Acest sistem de transformare a oamenilor în capital al statului a fost implementat în toate țările din lume, inițiatorul său fiind împăratul Justinian (530-560 d.C.).

În urma cercetărilor făcute, Nancy Lynn Hopkins a aratat că actul de înscriere al propriului copil la birourile anagrafice din oricare stat al planetei este de fapt un transfer de proprietate a copilului, făcut de către părinți în beneficiul țării de care aparține, în prezent o corporație înscrisă și reglementată în registrele SEC (Securities and Exchange Commission).

Prin înregistrarea în evidențele Stării Civile, nou-născutul devine un Titlu de Stat, o Garanție în baza căreia statul împrumută bani de la Fondul Monetar Internațional. Gândiți-vă la bucuria părinților produsă de nașterea copilului și de prostia imensă pe care au făcut-o fără să știe cu certificatul de naștere.

În Statele Unite ale Americii, certificatul de naștere este emis direct sub forma unei BankNote (un titlu de monedă, o plată la vedere). Certificatul de Naștere BankNote este trimis statului în care nou-născutul viu a fost înregistrat. Statul face o copie autentică, care este trimisă apoi la Departamentul de Comerț, în Washington DC, iar de acolo pleacă la Fondul Monetar Internațional (FMI) din Bruxelles-Belgia, centrul mondial al International Banking.

Certificatul de Naștere BankNote este apoi listat la Bursă ca un activ de garanție (conturi colaterale) pentru Statele Unite, în baza căruia statul poate lua orice tip de împrumut. Situația este similară în toate țările lumii, cu unele mici diferențe specifice.

    NU AVEM JUSTIŢIE SI NICI CONSTITUŢIE

Citez din Wikipedia:

„Constituția României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991.” – TOT ÎN ACELAȘI AN CÂND NE-AM TRANSFORMAT ÎN COLONIE PRIN LEGEA 28 15/03/1991! : https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1476

Apoi iar citez din Wikipedia:

  „Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.”

Și tot în Wikipedia scrie:

  „Conform avocatului constituționalist Eleodor Focșeneanu, Constituțiile României din 1991 și 2003 NU SE BUCURĂ DE LEGIMITATE ȘI NU AU INTRAT NICIODATĂ ÎN VIGOARE, fiindcă:

    – au fost încălcate actele emise de Frontul Salvării Naționale în zilele Revoluției, anume Decretul-Lege nr.2/27 decembrie 1989 care stipula că „sunt și rămân desființate toate structurile de putere ale fostului regim dictatorial”, adică inclusiv Constituțiile din perioada comunistă, forma de guvernământ republicană și funcția de Președinte al României;

    – adoptarea „Constituției României 1991” s-a făcut fără respectarea prevederilor legii anterioare (care, în momentul 1991, era Constituția României din 1923);

    – au existat numeroase nereguli grave, consemnate oficial și pe deplin verificabile, în lucrările Adunării Constituante;

    – Constituția României 1991 nu a fost publicată în Monitorul Oficial, așa cum cere legea (fusese publicat numai un proiect al său).”

    DECI NOI NU AVEM „STAT” ÎNFIINŢAT JURIDIC ȘI NICI CONSTITUŢIE❗

   NOI SUNTEM ȘI LA ORA ACTUALĂ REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ, NU „SOCIALISTĂ”❗

   NU SUNTEM NICI „ROMÂNIA”❗

„ROMÂNIA INC” ESTE CORP0RAŢIA LOR❗

   Din Legea 28/1991 :

 ” Avînd în vedere că Guvernul României a depus cerere pentru admiterea României ca membră la C.F.I. conform sectiunii 1 (b) din art. II din Statutul C.F.I. si ca urmare a sectiunii 17 a legilor aditionale ale corporației, Consiliul directorilor, după consultarea cu reprezentantii Guvernului României, a făcut recomandări Consiliului guvernatorilor cu privire la cererea României, prin prezenta, Consiliul guvernatorilor decide ca termenii si conditiile în care România va fi admisă ca membră a corporatiei sunt următoarele…………

…………………………………

  2. Subscriptie

Acceptînd să devină membră a corporatiei, România va subscrie 1504 actiuni la capitalul corporatiei la o valoare unitară de 1.000 dolari.

  3. Plata subscriptiei înainte de a primi calitatea de membru al corporatiei, România va plăti integral 1.504.000 dolari corporatiei drept capital subscris.

  4. Informatii înainte de a primi calitatea de membru al corporatiei, România va furniza corporatiei informatii pe care le necesită aderarea sa la corporatie………

Un document interesant al Papei de la Roma din 2013 privind dizolvarea tuturor statelor. Acest lucru poate explica haosul în creștere în lume și aplicarea faptică a corporațiilor globale pentru a înlocui statele.

Astfel, nu mai există cetățeni, de jure, iar autoritățile trăiesc în haos, scuipând pe constituții și legi, încercând să supraviețuiască prin orice mijloace în noua realitate civilizațională.

Pentru a explica documentul – un comentariu video al unui tip cool din Ucraina.

În postarea în sine – o fotografie cu fragmente importante din document și un link către acesta: Моту Проприо Папы Римского.docx – Google Drive  ; https://www.razumei.ru/blog/artazar99/9065/vse-gosudarstva-uprazdnyayutsya-vazhnyi-dokument-papy-rimskogo

Sursa oficială: https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Constitu%C8%9Bia_Rom%C3%A2niei?fbclid=IwAR2hmpTzYm2XmTxlwTDMblqhvCBUwFIzUvGjNP-WaqpddX4ddwL_lfb5EAM  și: https://cartea-vietii-vii.blogspot.com/

10 comentarii

 1. DIZOLVAREA DREPTULUI ROMAN.

  Romanus Pontifex a fost dizolvat oficial din 21 iunie 2011, prin ritul Mandamus și ritul Probatum; număr intrare publică 983210-331235-01004. Prin aceasta, toată jurisprudența Imperiului Roman de pe pământ este nulă. Toate trusturile Cestui Que Vie au fost dizolvate începând cu 15 august 2011 prin riturile Probatum Regnum și Mandamus (înscrierea publică a documentului cu numărul 983210-341748-240014). Aceasta include dizolvarea trustului și a biroului cunoscut sub numele de Aeterni Regis și ca „Coroana Eternă” sau „Coroana” împreună cu toate ramurile sale, încetarea tuturor certificatelor de reglementare, certificate de naștere, certificate de deces, obligațiuni și creanțe, inclusiv autoritățile Băncii Reglementelor Internaționale (BRI = Central Bank of Central Banks).

  („… dizolvarea trustului și a oficiului cunoscut sub numele de Aeterni Regis, cunoscut și sub denumirea de Coroana Eternă sau „Coroana” și a tuturor derivatelor acestora și încetează toate certificatele de reglementare, certificate de naștere, certificate de deces, obligațiuni și creanțe, inclusiv încetarea autoritatea Băncii Reglementărilor Internaționale punând astfel capăt sistemului de sclavie a datoriilor din lume. Și contabilizarea completă, recunoașterea și predarea tuturor creanțelor vor fi asigurate în termen de 42 de zile de către administratori și administratori … „)

  💥 💥💥Motu proprio din 11 iulie 2013: La 11 iulie 2013, cu efect de la 1 septembrie 2013, Papa Francisc a emis un Motu proprio, cel mai ÎNALT instrument juridic de pe pământ din motive proprii [motu proprio] și, în consecință, imunitatea tuturor judecătorilor. , procurorii, avocați, „funcționarii guvernamentali”, funcționari administrativi, etc, AU FOST ABROGATE! Prin acest Motu Proprio al Papei, judecătorii, avocații, bancherii, legiuitorii, oamenii legii și toți funcționarii și funcționarii publici sunt acum trași la răspundere personală pentru confiscarea caselor, mașinilor, banilor și facilităților adevăraților beneficiari, pentru privarea de libertate, fraudă, hărțuire și conversia fondurilor fiduciare ale adevăraților beneficiari❗❗❗

  Acest document emis de Papă este din punct de vedere istoric și juridic, cea mai semnificativă și importantă lege❗❗❗ care recunoaște Regula de Aur ca autoritate supremă:

  Regula de aur ca cea mai înaltă lege:
  „Toți oamenii sunt înzestrați cu drepturi universale și nimeni nu stă între ei și Creator. NIMIC nu stă mai presus de această lege!” Pentru noi, oamenii, aceasta este SINGURA LEGE VALABILĂ, până când este respinsă!( NU A FOST! NU E POSIBIL ACEST LUCRU, A TRECUT TERMENUL ȘI ESTE IN VIGOARE!)

  La o audiență a Fondului Monetar Internațional din 18 ianuarie 2016, Papa Franciscus a fost de acord să RESTITUIE umanității toate activele Băncii Vaticanului. Sfântul Scaun Roman a încheiat procesul de renunțare legală necesar și, prin urmare, a renunțat la controlul asupra umanității la alegerea sa. Așa că Papa a renunțat la toate pretențiile asupra bunurilor, resurselor și OAMENILOR din întreaga lume cu liberul său arbitru!

  Conform UCC 3-501, toate organismele ecleziastice sau laice care pretind că sunt responsabile în problemele comerciale cu oamenii, SUNT OBLIGATE să infirme declarațiile de mai sus și SĂ- ȘI DOVEDEASCĂ competența asupra unei ființe spirituale umane, un contract sau să recunoască contractual legalitatea nejurisdicției lor și să păstreze tăcerea în viitor.

  Moto Proprio îl puteți citi singuri. Aici am relatat doar din capitolul/articolul 2. Vaticanul a dat 7 ani sa conteste masoneria criminală formata din grupul infracțional organizat, Av, judecători, procurori, funcționari guvernamentali, funcționari administrativi corporativi din 209 țari, inclusiv Corporația Washington DC dizolvată , ceea ce a atras dizolvarea tuturor statelor vasale etc, etc, ceea ce nu au făcut iar anularea tuturor identităților CNP, le au fost comunicate in 2020.Fiecare răspunde INDIVIDUAL pt tot ce a făcut de la acea dată. Cu confiscarea tuturor bunurilor, precum și sub lege militară.

  Apreciază

 2. Perfect . Chiar mă gândeam zilele trecute facă abordați acest subiect . Lumea este naivă și ne informată și s-au dezvățat să gândească . Gândesc alții pentru ea , lumea și iau toate minciunile și propaganda ca fiind adevăruri . De colonia România ce să mai zic : gândire aproape ZERO !! Toate prostiile de la televizor sunt crezute . O Corporație Internațională Financiară nu are stat legal și nici Constituție..asta nu știe românul . Iar dacă încerci să -i explici românului că el nu are nici țară nici proprietate zice că bati câmpii . Mi s-au întâmplat,nu odată . Pe rețelele de socializare se tot postează cu …omul suveran …Da , există . Însă în colonia România nu cred că are legalitate . Instituțiile statului sunt false , prin urmare actul rezultat cu care unii am văzut că se fălesc pe rețele ,nu are nici o valabilitate . In colonia România nu există persoană juridică ori instituție juridică ,statul fiind practic inexistent . Guvernele coloniei Romania sunt doar niște companii care răspund de stăpânire. Ăsta m-am și frapat , că primăriile statului fals acceptă să emită aceste documente de SUVERAN . Când de fapt statul român nu există. Aș vrea o părere de la d- voastră . Am avut și eu intenția de a întocmi actele pentru a deveni suveran , însă cineva mi-a spus că nu este momentul . Mai ales că auzisem despre Tiriac , Isărescu că sunt suverani !! Păi cum ? Acești mafioți și supuși clienți ai mafiei khazare să aibă același statut cu mine ?? Adică ei să fie suverani , să stea la aceiași masă cu mine și cu alți suverani ? Nu ! Mi se pare o cacialma . Am renunțat după ce am gândit nițel . Când statul român va deveni real ,concret și nu va mai fi condus din umbră de mafia khazară și sioniști prin intermediul acestor trădători marionete de serviciu , rromi mUE și alte corcituri , este posibil . Ori există și varianta ,de a nu mai fi nevoie , dacă lumea se va așeza pe temeiuri sincere . Să auzim de bine.

  Apreciază

 3. Dacă am fost creați ca rasă de sclavi,ce rost mai are să visăm la libertate???Nu e clar faptul că omenirea,a fost creată genetic cu niște limite dincolo de care nu are cum să treacă???Nu e clar că planeta asta,e doar o crescătorie de sclavi, sursă de hrană pentru creatori??? Treziți-vă oameni buni, căci Terra nu este Pleiade sau Sirius sau whatever altă lume cu libertăți depline și idealuri înalte…

  Apreciază

  • Păi tocmai….acum este momentul să luptăm păentru libertate…cea adevărată. Lumea asta 3D este în disoluție, Dumnezeu nu o mai susține și planeta este în procesul de salt în 5D, iar noi într-un proces de transformare în ființe de lumină, deplin conștiente și în plenitudinea puterilor noastre spirituale. Acum este momentul să trecem odată cu Planeta Mamă. Deci nu pierdeți speranța că vă pierdeți șansa de a scăpa de lumea 3D…. Numai bine !

   Apreciază

  • Niciodată, niciodată, NU pierdeți speranța și Credința! Soluția e ” pe țeava”! Treziti- va, căutați, rămâneți aproape! Divinitatea își spune ultimul cuvânt! Nu știți ce aproape este!

   Apreciază

   • Dacă considerați ca aveți dreptate dar și documente justificative dați în judecata guvernul.. Ar trebui sa câștigați.. Sau nu? Problema nu e de hârtie. Asta va scăpa la majoritatea care va umflați de nu mai încăpeti în haine. E vorba de ceea ce se petrece în interiorul tău ca ființă umană. Priviți la ființele f evoluate, cei care au atins o stare de sfințenie. Considerați ca sunt sclavii sistemului? Nu, nu sunt.. Sunt ființe eliberate de propriile prejudecăți și limite. Acestea sunt cele mai libere ființe și nu cei care bodogane ca o hârtie ii face tam nesam sclavi. Sa ne imaginam ca rezolvați aceasta problema cu guvernul și „va eliberează”, dar de fapt sunteți în continuare sclavii propriilor voastre vicii și slăbiciuni. Nu a ți devenit cu nimic mai buni, poate cel mult veți creea o anarhie. Cei care strigați „libertate ” sunteți cei care nu a ți înțeles de unde începe ea cu adevărat. A face pe ceilalți idioți mototolind o hârtie denota slaba dezvoltare intelectuala

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s